Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Autor: Juraj Vozár, 02.11.2021