Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

Autor: Juraj Vozár, 17.09.2021