Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO

Autor: Juraj Vozár, 09.06.2021