Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie uvedenia MZZO do prevádzky

Autor: Juraj Vozár, 09.06.2021