Návrh VZN číslo 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miesnych daní

Autor: Juraj Vozár, 23.11.2020