Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu

Autor: Juraj Vozár, 29.09.2020