Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Autor: Juraj Vozár, 20.02.2020
 

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Kremnické Bane  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 20,13 %

 

V Kremnických Baniach 20.02.2020