informácie pre chovateľov ošípaných o ich povinnostiach, a to z dôvodu rizika ohrozenia nákazou

Autor: Juraj Vozár, 18.12.2019