Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019

Autor: Juraj Vozár, 14.11.2019