elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Autor: Juraj Vozár, 17.10.2019
Elektronická adresa  na  doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia je:
 
 
kremnickebane@stonline.sk