Záverečný účet za rok 2018

Autor: Juraj Vozár, 17.04.2019