správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Autor: Juraj Vozár, 03.04.2017