Autor: Miroslav Bros, 14.05.2015
Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.
 
    Meno  Pozícia
1.   Miroslava Kozárová 
 Zástupca starostu
2.   Nicoleta Hricová
 Poslanec
 3.    Radovan Flachbart
 Poslanec
  4.     Vladimír Ivan
 Poslanec
  5.     Marián Priwitzer
 Poslanec