Starosta obce

Autor: Miroslav Bros, 14.05.2015
Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce.
Cieľom zriadenia tejto stránky je zlepšenie informovanosti občanov, monitorovanie života v obci, čo by malo nabádať k občianskej diskusií a tak uľahčiť obojsmerný
 
 Juraj Vozár 
 
 starosta obce
 
 Funkčné obdobie
 2014 - 2018
 2018 - 2022
 
 
 KONTAKT  

 
+421 45 6755122
+421 907 886773
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení návštevníci internetovej stránky obce Kremnické Bane
 
 
Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce.
Cieľom zriadenia tejto stránky je zlepšenie informovanosti občanov, monitorovanie života v obci, čo by malo nabádať k občianskej diskusií a tak uľahčiť obojsmerný prístup k informáciam. Aj pomocou tejto stránky chceme zvýšiť záujem občanov o veci verejné a zároveň pre ostatných návštevníkov spropagovať miestne kultúrne špecifiká. 

Všetci ste na tejto stránke, ale i v našej obci vítaní !