Kontakty obecného úradu

Autor: Miroslav Bros, 14.05.2015

Korešpondenčná adresa:      

Kontaktné informácie: 

Faktografické údaje:

Kremnické Bane
Telefón:
+421 45 6755122 Kód obce: 516988
Číslo: 1     IČO: 30230373
PSČ: 967 01 Fax: +421 45 6755122 DIČ: 2020541116
Pošta: Kremnica
E-mail:
 
Prima banka Slovensko 
účet č.:  SK37 5600  0000 0024 0259 3004             
www.obeckremnickebane.sk